top of page

Over Astrologie

Wat is astrologie? 

 

Astrologie bestudeert de samenhang tussen dat wat er aan de hemel gebeurt en dat wat er op aarde gebeurt. Astrologie gaat uit van een universum waarin alles holistisch met elkaar verbonden is en niets los van elkaar staat. Alle energieën, alle organismen tot in de kleinste deeltjes, in dit universum beïnvloeden elkaar voortdurend. Ook wij als mens zijn onderdeel van dit universum, evenals alles op aarde, en wij staan niet los van dat wat er in de kosmos gebeurt. 

Helaas kleeft er vandaag de dag nog vaak genoeg het etiket van 'glazen-bollen-kijkerij' aan astrologie. Vanaf de verlichtingstijd is astrologie meer en meer in de charlatanhoek terecht gekomen, onder andere omdat de werkzaamheid van astrologie nog steeds niet 'wetenschappelijk bewezen' kan worden. Het wordt ook wel een pseudo wetenschap genoemd. Het is moeilijk om causale verbanden aan te wijzen tussen verschijnselen van het universum en die van de aarde. En toch zijn er verbanden aan te wijzen, zij het geen direct causale, maar meer synchronistische.

Astrologie werkt en dat weet de mensheid al millennia lang. Al ver voor onze jaartelling werd de samenhang tussen hemel en aarde bestudeerd. Zo hielden de Babyloniërs bijvoorbeeld dagboeken bij van aardse gebeurtenissen én hemelse verschijnselen en de studie van deze relatie was dus een empirisch onderzoek. Later werd de astrologie wiskundiger en abstracter, maar het idee is altijd hetzelfde gebleven:

"Zo boven, zo beneden, zo makrokosmos, zo microkosmos."

Wat is een horoscoop

Wat is een horoscoop?

Een horoscoop is een afspiegeling van de hemel gezien van een bepaalde plek op aarde op een bepaald moment. Dat hemelplaatje kan zijn voor de geboorte van een mens, dat noemen we een geboortehoroscoop, maar ook voor de opening van een winkel, dat noemen we een uurhoek of gebeurtenishoroscoop. Op dat exacte tijdstip, gezien vanaf exact die plek stonden de planeten in een bepaalde constellatie tot elkaar en dat gaf een bepaalde energetische dynamiek te zien.

Deze dynamiek draag je als een energetisch grondpatroon met je mee en hieruit komen je wensen en behoeften, je reacties, je angsten, je blinde vlekken, je afweermechanismen, je talenten en pluspunten naar voren.

 

Verwar een échte horoscoop niet met de zogenaamde horoscooprubrieken in tijdschriften. Die heten wel horoscopen, maar zijn het niet! Dat zijn namelijk prognoses en ze doen voorspellingen die op niets of vrijwel niets zijn gebaseerd. Vind je het gek dat astrologie in de charlatan hoek terecht komt? 

Wat doet een astroloog?

Wat kan ik als astroloog voor jou betekenen? 

In psychologisch opzicht is een horoscoop een blauwdruk van je persoonlijkheid. Het is een wegenkaart van je karakter, in het Engels heet een horoscoop een chart, hetgeen map betekent. Een astroloog kan je helpen deze wegenkaart te ontvouwen. Welk pad past bij jou en hoe kan je die het beste belopen?

 

Je zou een horoscoop ook kunnen vergelijken met een handvol kaarten die je aan het begin van je leven krijgt en waarmee je jouw levensspel speelt. Je weet zelf bij een potje kaarten: ook al heb je 'mooie' kaarten, wanneer je de verkeerde keuzes op de verkeerde momenten neemt, kan je er toch een potje van maken. En ook al heb je 'slechte' kaarten, je kunt er een prima spel mee spelen. Het gaat er om de eigen hand met kaarten te leren kennen en er zo handig mogelijk gebruik van te maken. Een astroloog kan je helpen inzicht te krijgen in 'jouw hand met kaarten'. 

 

bottom of page